ईमेल

करको दर, परिपत्र, निर्देशन

क्रम संख्या फाइलको नाम डाउनलोड
1सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालयहरुमा Intranet सेवा जडानका लागि आवश्यक सहयोग गरिदिनु हुन । डाउनलोड गर्नुहोस
2२०७६।०९।२५ र २६ गते EDLVRS तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।डाउनलोड गर्नुहोस
3सवारी साधन स‌चालन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।डाउनलोड गर्नुहोस
4सवारी साधनको दर्ता संख्या सम्बन्धमा ।डाउनलोड गर्नुहोस
5२०७६।०९।१३ र १४ गते गोष्ठीमा सहभागी सम्बन्धमा ।डाउनलोड गर्नुहोस
6मिटर जडित ट्याक्सिको नयाँ मापदण्ड सम्बन्धमा ।डाउनलोड गर्नुहोस
7भारवहन क्षमता चेक जाँच गर्ने सम्बन्धमा ।डाउनलोड गर्नुहोस
8सार्वजनिक सवारी साधन संचालनका सम्बन्धमा अत्यन्त जरूरी सूचना ।डाउनलोड गर्नुहोस
9यात्रु सहायता कक्ष तथा सवारी अनुगमन सम्बन्धमा मन्त्रालय पत्र ।डाउनलोड गर्नुहोस
10यात्रु सहायता कक्ष तथा सवारी अनुगमन सम्बन्धमा ।डाउनलोड गर्नुहोस
11सवारी साधनहरूको अनुगमन गर्ने सम्बन्धमा ।डाउनलोड गर्नुहोस
12निर्णय पठाईएको सम्बन्धमा ।डाउनलोड गर्नुहोस
13सार्वजनिक सवारी साधन पञ्जिकरण सम्बन्धमा ।डाउनलोड गर्नुहोस
14पञ्जिकरण भएका ढुवानीका साधनहरूको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।डाउनलोड गर्नुहोस
15लिलामी सवारी साधनको दर्ता सम्बन्धमा ।डाउनलोड गर्नुहोस
16अनुगमन गरि कारवाही गर्ने सम्बन्धमा ।डाउनलोड गर्नुहोस
17बाटो इजाजत पत्र नबिकरण गर्ने सम्बन्धमा ।डाउनलोड गर्नुहोस
18प्नधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।डाउनलोड गर्नुहोस
19आ.व. ७६/७७ को सडक निर्माण दस्तुर सम्बन्धमा ।डाउनलोड गर्नुहोस
20परिपत्र सम्बन्धमा ।डाउनलोड गर्नुहोस
21पञ्जिकरणको विवरण उपलब्ध गराउने बारे ।डाउनलोड गर्नुहोस
22माननीय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनडाउनलोड गर्नुहोस
23सवारी साधनको मर्मत सम्भार सम्बन्धमा ।डाउनलोड गर्नुहोस
24बाटो इजाजत सम्बन्धी २०७६-२-१९ को परिपत्र ।डाउनलोड गर्नुहोस
25कार्यविधि निर्देशिका संशोधन गरिएको सम्बन्धमा ।डाउनलोड गर्नुहोस
26निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।डाउनलोड गर्नुहोस
27नेपालीकरणा सम्बन्धी पुनः ताकेता ।डाउनलोड गर्नुहोस
28शिघ्र स्मार्टकार्ड प्रिन्ट सम्बन्धमा ।डाउनलोड गर्नुहोस
29प्रशिक्षण केन्द्र तथा वर्कशपको नविकरण सम्बन्धमा ।डाउनलोड गर्नुहोस
30सनाखत सम्बन्धमा ।डाउनलोड गर्नुहोस
31बाटो इजाजत पत्र नवीकरण सम्बन्धमा ।डाउनलोड गर्नुहोस
32सवारी दर्ता प्रमाणपत्र (ब्लुबुक) तथा ई-बील व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा ।डाउनलोड गर्नुहोस
33स्मार्टकार्ड सम्बन्धि विवरण खुलाइ पत्राचार गर्ने सम्बन्धमा ।डाउनलोड गर्नुहोस
34स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइ व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा ।डाउनलोड गर्नुहोस
35कार्यालयहरूकाे विवरणडाउनलोड गर्नुहोस
36कार्यालय हस्तान्तरण सम्बन्धमा ।डाउनलोड गर्नुहोस
37कर्मचारीहरूकाे विवरण उपलब्ध गराइदनुहुन ।डाउनलोड गर्नुहोस
38पञ्जीकरण विवरण सम्बन्धमा ।डाउनलोड गर्नुहोस
39सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूकाे निर्देशनडाउनलोड गर्नुहोस
40पञ्जीकरण भएका संस्था र सवारीसाधनकाे विवरण उपलब्ध गरार्इदिने सम्बन्धमा ।डाउनलोड गर्नुहोस
41अधिकार प्रत्यायाेजन सम्बन्धमा ।डाउनलोड गर्नुहोस
42EDLVRS तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।डाउनलोड गर्नुहोस
43तथ्याङ्क एकीन गर्ने सम्बन्धमा ।डाउनलोड गर्नुहोस
44लाइसेन्स वितरणालार्इ व्यवस्थित गर्ने बारे ।डाउनलोड गर्नुहोस
45२० वर्षे पुराना ट्याक्सी सट्टापट्टा दर्तामा राेक लगाइएकाे बारे ।डाउनलोड गर्नुहोस
46कार्यालय काेड तथा सवारी दर्ता नम्बर सम्बन्धमा ।डाउनलोड गर्नुहोस
47राजपत्रमा प्रकाशित भए पछि लागु हुने प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सभाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू चढ्ने सवारी साधनकाे नम्बर प्लेट सम्बन्धमा ।डाउनलोड गर्नुहोस
48छुट रुटहरुको भाडादर कायम गरिएको बारे डाउनलोड गर्नुहोस
49सुपर डिलक्स तथा डिलक्स सवारीसाधनकाे भाडादर सम्बन्धमा ।डाउनलोड गर्नुहोस
50गाेष्ठी स्थगन सम्बन्धमा ।डाउनलोड गर्नुहोस
51भवन अाचार संहिता कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा ।डाउनलोड गर्नुहोस
52रमाना दिने सम्बन्धमा ।डाउनलोड गर्नुहोस
53गाेष्ठीमा सहभागी हुने बारे ।डाउनलोड गर्नुहोस
54काज वा विदा सम्बन्धि निर्देशन सम्बन्धमा ।डाउनलोड गर्नुहोस
55दरवन्दीकाे विवरण उपलब्ध गरार्इदिने सम्बन्धमा ।डाउनलोड गर्नुहोस
56दशैं, तिहार तथा छठ पर्वकाे अवसरमा सहायता कक्ष स्थापना गर्ने सम्बन्धमा ।डाउनलोड गर्नुहोस
57संविधान दिवसकाे अवसरमा तुल राख्ने सम्बन्धमा ।डाउनलोड गर्नुहोस
58अस्थायी तथा सेवा करार तर्फका जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा ।डाउनलोड गर्नुहोस
59मिक्स्चर तान्ने ट्याक्टरका सम्बन्धमा। (महानगरीय ट्रािफक प्रहरी महाशाखा)डाउनलोड गर्नुहोस
60नेपालगञ्ज H,I,J (Heavy Equipment) काे परीक्षा संचालन सम्बन्धमा । डाउनलोड गर्नुहोस
61संविधान दिवस कार्यक्रम सम्बन्धमा । डाउनलोड गर्नुहोस
62तथ्याङ्क/सूचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धमाडाउनलोड गर्नुहोस
63सवारी साधन कारवाहीबाट जम्मा रकमकाे विवरणडाउनलोड गर्नुहोस
64पञ्जिकरण सम्बन्धि चेकलिष्ट उपलब्ध गरार्इएकाे सम्बन्धमा डाउनलोड गर्नुहोस
65थप सेवा पञ्जिकृत सम्बन्धमाडाउनलोड गर्नुहोस
66टायल परीक्षाकाे परिपत्र सम्बन्धमा २०७५ साउनडाउनलोड गर्नुहोस
67सवारी साधन पञ्जिकृत गर्ने सम्बन्धमाडाउनलोड गर्नुहोस
68बनेपा-सिन्धुली सडकमा ३२ सीटसम्मका सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धी परिपत्रडाउनलोड गर्नुहोस
69सडक निर्माण दस्तुर अा.व.२०७५/७६डाउनलोड गर्नुहोस
70प्रदेश नम्बर ७ को आ.व. २०७५/७६ कालागि करको दरडाउनलोड गर्नुहोस
71प्रदेश नम्बर ६ को आ.व. २०७५/७६ कालागि करको दरडाउनलोड गर्नुहोस
72प्रदेश नम्बर ५ को आ.व. २०७५/७६ कालागि करको दरडाउनलोड गर्नुहोस
73प्रदेश नम्बर ४ को आ.व. २०७५/७६ कालागि करको दरडाउनलोड गर्नुहोस
74प्रदेश नम्बर ३ को आ.व. २०७५/७६ कालागि करको दरडाउनलोड गर्नुहोस
75प्रदेश नम्बर २ को आ.व. २०७५/७६ कालागि करको दरडाउनलोड गर्नुहोस
76प्रदेश नम्बर १ को आ.व. २०७५/७६ कालागि करको दर डाउनलोड गर्नुहोस
77दैनिक कार्यको प्रगति विवरण पठाउने सम्बन्धमाडाउनलोड गर्नुहोस
78प्रदुषण मेशिन पठाएकाे बारे ।डाउनलोड गर्नुहोस
79निर्माण सम्भार दस्तुर सम्बन्धमा डाउनलोड गर्नुहोस
80तालिममा सहभागी हुने बारे डाउनलोड गर्नुहोस
81रूट परिवर्तन सम्बन्धमा डाउनलोड गर्नुहोस
82Online फर्म रद्द गरिएकाे सम्बन्धमा डाउनलोड गर्नुहोस
83सेवा पञ्जिकरण सम्बन्धमाडाउनलोड गर्नुहोस
84मिती २०७५/०२/२५ र २६ हुनलागेको तलिम / गेाष्ठीमा मनोनयन गरेको बारे । डाउनलोड गर्नुहोस
85गोष्ठीमा सहभागी हुने बारे डाउनलोड गर्नुहोस
86निर्देशन सम्बन्धमा डाउनलोड गर्नुहोस
87सवारी साधनहरुको उत्पादन वर्ष गणना बारे डाउनलोड गर्नुहोस
88बीस बर्षे सार्वजनिक तथा पर्यटक सवारी साधन अनुगमन तथा कारबाही सम्बन्धमा डाउनलोड गर्नुहोस
89बीस बर्षे सवारी साधन अनुगमन तथा कारबाही सम्बन्धमा डाउनलोड गर्नुहोस
90२० बर्षे सार्वजनिक सवारी साधनको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा डाउनलोड गर्नुहोस
91सूचना अधिकारी तोकिएको सम्बन्धमा डाउनलोड गर्नुहोस
92Online दरखास्त दर्ता सम्बन्धमा डाउनलोड गर्नुहोस
93Online System बाट आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धमा डाउनलोड गर्नुहोस
94नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ निर्देशन सम्बन्धमा डाउनलोड गर्नुहोस
95सवारी साधनहरुको अनुगमन गर्ने सम्बन्धमा डाउनलोड गर्नुहोस
96सवारी दर्ता सम्बन्धमा डाउनलोड गर्नुहोस
97२०७४ श्रावण १ गते देखि लागु हुने गैर कर दस्तुर डाउनलोड गर्नुहोस
98बाटो इजाजत सम्बन्धमा डाउनलोड गर्नुहोस
99वर्ग H,I र J को प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धमाडाउनलोड गर्नुहोस
100मन्त्रालयको ठूलो गाडीको लाइसेन्स तर्फको सूचना डाउनलोड गर्नुहोस
101नेपाल प्रहरीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने बारे डाउनलोड गर्नुहोस
102मिति २०७४/०१/०५ को स्टाफ बैठकका निर्णयहरुडाउनलोड गर्नुहोस
103उपत्यका भित्र हर्न बजाउन निषेध गर्ने सम्बन्धमाडाउनलोड गर्नुहोस
104सवारी जाच पास सम्बन्धमाडाउनलोड गर्नुहोस
105ट्रायल परीक्षाको निर्णय कार्यान्यन सम्बन्धमा डाउनलोड गर्नुहोस
106कार्य योजाना बनाई कार्यान्यन गर्ने डाउनलोड गर्नुहोस
107२०७३ सालका परिपत्रहरूडाउनलोड गर्नुहोस
108विभागीय सजाय सम्बन्धमा डाउनलोड गर्नुहोस
109निर्वाचन आयोगको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमाडाउनलोड गर्नुहोस
110पत्रु गर्ने सम्बन्धमा डाउनलोड गर्नुहोस
111२०७३ श्रावण १ गते देखि लागु हुने गैर कर दस्तुर डाउनलोड गर्नुहोस
112आ.व. २०७३/७४ मा लाग्ने सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर र सवारी साधन करडाउनलोड गर्नुहोस
113आ ब ७२। ७३ को करको दर डाउनलोड गर्नुहोस
114आ व २०७१।७२ को करको दरडाउनलोड गर्नुहोस
115आ.व. २०७०/७१ को करको दरडाउनलोड गर्नुहोस
116आ.व. २०६९/७० को करको दरडाउनलोड गर्नुहोस