ईमेल

पुराना सुचनाहरु

क्रम. सुचना शीर्षक जारी मिती
1स्टेशनरी तथा उपभोग्य सामाग्रीहरूको सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत आशयको सूचना ।2019-12-17
2स्मार्टकार्ड परीक्षण तथा इन्टरनेट सेवा सम्बन्धि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।2019-12-09
3सवारी साधनहरूमा क्षमताभन्दा अधिक यात्रु संख्या राखी सञ्चालन नगर्न र नगराउनहुन जारी गरीएको सूचना ।2019-12-06
4 तौल पुलको आपूर्ति, वितरण र स्थापना सम्बन्धि Pre-bid Meeting काे निर्णय सम्बन्धमा ।2019-11-28
5सवारी साधनको नम्बर प्लेट सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।2019-11-25
6पुनः स्टेशनरी तथा उपभोग्य सामाग्री आपूर्तिको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आवहान गरिएको सूचना ।2019-11-25
7यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीमा फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने सम्वन्धि सूचना ।2019-11-22
8टिपर संचालन सम्बन्धि अत्यन्त जरूरी सूचना ।2019-11-21
9तैाल पुल निर्माण सम्बन्धि Pre-bid Meeting काे निर्णय सम्बन्धमा ।2019-11-20
10निजी सवारी साधनको प्रयोग/सञ्चालन सम्वन्धि अत्यन्त जरूरी सूचना ।2019-11-20