ईमेल

पुराना भाडादरहरु

क्रम संख्या फाइलको नाम डाउनलोड
1भाडा दरडाउनलोड गर्नुहोस
2सार्वजनिक यात्रुबाहक एवम् मालबाहक सवारी साधनको नयाँ भाडा दर - २०६९/०४/०२डाउनलोड गर्नुहोस
3सार्वजनिक भाडाका यात्रुवाहक सवारी साधन एव सार्वजिन मिटर जडित भाडाका ट्याक्सीको भाडादर र सार्वजिनक मालबाहक सवारी साधन -ट्रकको भाडादर समायोजन - २०६८/१२/०७डाउनलोड गर्नुहोस
4दश टन क्षमताका सार्वजनिक मालवाहक ट्रकको भाडादर निर्धारण गरिएको - २०६८/०९/१२डाउनलोड गर्नुहोस
5सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा दर २०६७।१०।१९ डाउनलोड गर्नुहोस
6सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधन एवं मिटर जडीज सार्वजनिक भाडाका ट्याक्सीको भाडादर - २०६८-७-१७डाउनलोड गर्नुहोस
7भाडादर मिती सहितडाउनलोड गर्नुहोस