ईमेल

निर्धारित भाडादर

क्रम संख्या फाइलको नाम डाउनलोड
1बाटो इजाजत तथा भाडादर सम्बन्धमा ।डाउनलोड गर्नुहोस
2साधारण, डिलक्स र सुपर डिलक्स यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीको भाडादर ।डाउनलोड गर्नुहोस
3भाडादर सम्बन्धमा ।डाउनलोड गर्नुहोस
4छुट रुटहरुको भाडादर कायम गरिएको बारे ।डाउनलोड गर्नुहोस
5मिति २०७५।०६।०७ देखि लागु हुने सार्वजनिक यात्रु तथा मालवाहक सवारी साधनकाे नयाँ भाडा दर सम्बन्धि अत्यन्त जरूरी सूचना ।डाउनलोड गर्नुहोस
6सुर्खेत–धरान भाडादर सम्बन्धमा ।डाउनलोड गर्नुहोस
7सार्वजनिक भाडाका यात्रुवाहक, मालवाहक सवारी साधन (ट्रक) एवं मिटर जडित ट्याक्सीको भाडादर समायोजनको अत्यन्त जरूरी सूचनाडाउनलोड गर्नुहोस
8२०७२। १० । २४ गते देखी को नयाँ भाडा दरडाउनलोड गर्नुहोस
9२०७२/५/२५ देखी लागु हुने भाडा दर बारे अत्यन्त जरूरी सूचनाडाउनलोड गर्नुहोस
10२०७१ । १० । २६ गते देखी को नयाँ भाडा दरडाउनलोड गर्नुहोस
11सार्वजनिक यातायातका साधनहरुको भाडादर निर्धारणका आधारहरु डाउनलोड गर्नुहोस
12२०७१ । ०९ । ०९ गते देखी को नयाँ भाडा दरडाउनलोड गर्नुहोस